Termes i condicions

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Binocular Studio informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei informa de les següents dades:

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Binocular Studio confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Binocular Studio proporciona informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Binocular Studio per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Binocular Studio contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

 

Política d’enllaços i contingut d’altres llocs web

Binocular Studio no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Binocular Studio declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Binocular Studio no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Binocular Studio es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

La protecció de dades de Binocular Studio (en el seu nom Rubén Aran i Elvira Roig) està regida d’acord amb els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de l’13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), per el Reial Decret 1720/2007, de l’21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de l’esmentada Llei (RLOPD), pel Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de el 27 d’abril de 2016 , i per la resta de normativa vigent en aquesta matèria que li és aplicable.

A partir d’el 25 de maig de 2018 ha entrat en vigor una nova legislació europea, amb l’objectiu de garantir una millor protecció de les dades personals registrades per Binocular Studio lligades a la pròpia administració de l’empresa, a les seves activitats i també als elements de difusió corresponents.

Els responsables de l’tractament de les dades són Rubén Aran i Elvira Roig, que tractarà les dades que es facilitin i / o es generin durante la relació amb Binocular Studio.

La informació sol·licitada -proporcionada de forma totalment voluntària i expressament, queda registrada en un fitxer automatitzat denominat Clients, gestionat per Binocular Studio (Rubén Aran i Elvira Roig) i amb la finalitat d’enviar-te, de forma esporàdica, informació comercial sobre els nostres projectes i / o serveis, després d’haver realitzat la subscripció voluntària.

L’usuari té dret a accedir a les dades proporcionades, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-se a l’enviament de comunicacions, pot exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l’tractament o portabilitat, d’acord amb el Reglament general europeu de protecció de dades personals i normatives de desenvolupament. Per a això només ha de comunicar-ho per correu electrònic, a l’adreça de correu electrònic hello@binocularstudio.es especificant a l’assumpte “Protecció de dades” i adjuntant el seu DNI.

Pots consultar més informació respecte als teus drets sobre la protecció de dades a la URL: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/

 

Propietat intel·lectual i industrial

Binocular Studio per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats: En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web , amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Binocular Studio.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual titularitat de Binocular Studio. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Binocular Studio.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Binocular Studio es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte.

 

Política de privacitat de les xarxes socials

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Binocular Studio informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Si l’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Binocular Studio, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa, a l’unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Binocular Studio té accés i tracta la informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Binocular Studio, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

  • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
  • Rectificació: només es satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Binocular Studio, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.
  • Cancel·lació i / o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Binocular Studio, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

 

Publicitat

Binocular Studio utilitzarà les xarxes socials per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE. No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de Binocular Studio perquè també ells puguin estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:

 

Clàusula informartiva RGPD i LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de Binocular Studio, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, Binocular Studio informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic hello@binocularstudio.es
Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: hello@binocularstudio.es