I Congrés de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya

Memòria que recull els estudis més importants de transhumància de les terres catalanes
_CLIENT

Fundació del Món Rural

_Categoria
Editorial
_PROJECTE

El I Congrés de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya és una publicació que recull els estudis més importants sobre la transhumància arreu del país i tots junts formen una memòria de caire divulgatiu i de consulta.

Per al recull de ponències d’aquest primer congrés hem apostat per un disseny senzill i net on el groc corporatiu que és el fil conductor que ens guia a través de les pàgines. Hem jugat amb imatges potents i atractives en blanc i negre que contrasten amb altres creades en semitó de color groc, per tal de cridar l’atenció i fer la publicació molt visual, sobretot tenint en compte el sector en el que s’enmarca i el tipus de contingut.

El recull d’articles s’han aplicat sobre una quadrícula ordenada que ens permet jerarquitzar els continguts, i tot plegat es combina amb destacats de textos i títols grans que ens ajuden a estructurar la informació i fer la lectura més amena.