Catalan Films

Disseny de la plataforma web per difondre i promocionar el cinema en català
_CLIENT
_Categoria
Web
_PROJECTE

Catalan Films neix amb la finalitat de difondre i promocionar l’activitat de les empreses audiovisuals catalanes.

El projecte que ens han plantejat ha estat tot un repte: unificar les dues webs complexes que tenien, la corporativa i un directori de películes, productores i actors/ directors.

Després de molta feina de conceptualització, estructuració i organització de la informació, treballant colze a colze amb els professionals d’Anfibic, el resultat ha estat una nova web amb una imatge molt més fresca i actual, on destaca la imatge però no perd la seva vessant pragmàtica: és molt més intuïtiva i de fàcil navegació.