Albert Frigola

Branding per un arquitecte que reflexa la personalitat i estil dels seus projectes
_CLIENT

Albert Frigola

_Categoria
Branding, Editorial, Web
_PROJECTE

L’Albert Frigola és un arquitecte i aparellador que ens va encarregar el disseny de la seva marca on es reflectís la seva professionalitat i implicació amb cada un dels seus projectes i clients.

Hem creat una identitat conceptual i gràfica molt neta i actual que permet identificar-lo de la resta de professionals del sector i l’ajuda a impulsar la seva projecció com a arquitecte. Els seus punts forts són la proximitat en el tracte i la seva personalitat al dissenyar, i per això hem desenvolupat una identitat corporativa amb un logotip i símbol centrats en el seu nom que, amb línies geomètriques i arquitectòniques, construeixen la seva inicial.

A partir d’aquí hem creat tot un codi visual gràfic que es plasma de manera transversal a tota la seva papereria: targetes, fulls A4, d’honoraris i pressupostos, plànols i porta-plànols, carpetes, material on-line, etc., generant una imatge corporativa sòlida que transmet disseny, sobrietat i professionalitat, i reflexa l’estil dels seus projectes aportant un caràcter global a la marca.